PRIVACYBELEID

In deze privacyverklaring kun je lezen waarom en hoe de VerbeterPartners persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt en hoe je gebruik kunt maken van je rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we?

De VerbeterPartners is een bureau voor organisatieadvies en trainingen voor de publieke sector. We zijn gevestigd op de Oude Groenestraat 42, te Nijmegen. Eigenaar is Sander Maathuis. Ons site-adres is: https://www.verbeterpartners.nl.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Wij leveren organisatieadvies en trainingen aan overheden én bedrijven gericht op de overheid. Om onze diensten aan te kunnen bieden en/of te leveren aan onze doelgroep verzamelen wij gegevens. Denk aan het beantwoorden van individuele vragen, het toegang geven tot inlogpagina’s, of het versturen van informatiemailings over nieuwe producten of diensten.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens van natuurlijke personen die werkzaam zijn – of optreden als contactpersoon – voor bovengenoemde instanties en die relevant zijn voor relatiebeheer, bedrijfsvoering en acquisitie. De gegevens betreffen doorgaans namen, functietitels, organisatie, adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen. Deze zijn vrijwel in alle gevallen zakelijk, tenzij je zelf een privé emailadres of telefoonnummer verstrekt.

Wij maken gebruik van een website- en mailprovider en een telefoonprovider. Die kunnen – mede als gevolg van op hen rustende wettelijke verplichtingen – IP en IMEI nummers registreren. Die zijn voor ons onzichtbaar.

Indien je een bericht achterlaat op onze site via het contactformulier of aanvraagformulier verzamelen we je gegevens als getoond in dat formulier. Daarnaast verzamelen we je IP-adres en gebruikers-ID van ingelogde gebruikers op onze website. Gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid.

Indien je onze dienst drijfveren test afneemt verzamelen we – naast de gegevens als getoond in het aanvraagformulier- ook je CVI rapport. Dit rapport bevat de resultaten van je CVI test. We gebruiken de gegevens uit dit rapport alleen voor het doeleinde waarvoor het is bedoeld, namelijk als input voor het gesprek dat we hierover met je voeren.

Onze website kan gebruik maken van cookies. Die kun je zelf uitzetten in je browser. Op de achtergrond maken we gebruik van Google Analytics om het gebruik en bezoek van onze website te kunnen volgen. Die gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden tot individuen.

Verder maken wij én onze individuele medewerkers gebruik van data op social media als Linkedin. De gegevens daar beheer je zelf.

Wij delen gegevens niet met derden, tenzij het onderaannemers betreft voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

Waar slaan wij gegevens op?

Wij hebben een eigen server, servers van onze mail- en websiteprovider en van online providers voor dataopslag als Onedrive en MS teams. Daarnaast hebben wij Taylor Protocols als provider voor de opslag van resultaten van CVI testen. Deze partijen dienen elk afzonderlijk te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Hier hebben wij daarom geen afzonderlijke verwerkingsovereenkomsten mee afgesloten. Wij aanvaarden daarmee ook geen aansprakelijkheid voor misbruik, hacks en datalekken enzovoort, die bij die partijen ontstaan of onder verantwoordelijkheid van die bedrijven plaatsvinden. Wij hebben onze eigen servers en accounts op het gebruikelijke niveau beveiligd en updaten deze regelmatig.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

  • Wat betreft websitebezoek hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat gegevens niet langer dan 3 jaar na het meest recente gebruik worden bewaard. Dat is voor ons voldoende om trends te kunnen volgen.
  • Wat betreft gegevens die we verzamelen via het contactformulier of het aanvraagformulier worden deze gegevens niet langer dan 3 jaar bewaard.
  • Wat betreft je CVI rapport is dit opgeslagen op de site van Taylor Protocols. Zij geven aan te voldoen aan de AVG bewaartermijnen. Dit kun je hier
  • Wat betreft overige gegevens behoren deze grotendeels volgens wettelijke verplichting toe aan onze administratie om onze bedrijfsvoering te kunnen doen. Hierbij volgen wij de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als je je gegevens hebt achtergelaten via het contactformulier of het aanvraagformulier kan je verzoeken om een exportbestand van alle persoonlijke gegevens die we van je hebben. Tevens kan je verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Wij doen dit waar het geen gegevens betreft die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze privacy verklaring, dan kun je contact met ons opnemen. Als je een klacht hebt over de VerbeterPartners in relatie tot de AVG kun je contact opnemen bij de nationale Toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl