Verbetervisie

Verbeteren is de goede kant op veranderen

Hoe verander je de goede kant op?

Hoe verander je de goede kant op? Wij ervaren dat dit wordt bepaald door 3 pijlers: een krachtige motor, energie en verbetervaardigheid

Verbetervisie-Krachtige motor

Krachtige motor

De krachtige motor is een alliantie van mensen die belang hebben bij de verbetertrajecten. Én zich er sterk voor willen maken. Dan gaat het niet alleen om de managers, maar vooral ook om de betrokken medewerkers. Dit zijn de mensen die dagelijks ervaren wat beter kan en wat (niet) werkt. Wij creëren die krachtige motor of sluiten ons erbij aan als partner. Zo gaan we samen het verbetertraject aan.

Verbetervisie-Energie

Energie

Een motor heeft energie nodig. Alleen dan breng je de verbetering in beweging. We dragen daaraan bij. Door te verbeteren in kleine stapjes. Zo zien mensen snel resultaat. En door verder te bouwen op wat al is. Vanuit deze waarderende houding kijken we naar wat al aanwezig is om de verbetering te realiseren. Niet naar wat ontbreekt. Dat geeft energie! Verder nemen we de drijfveren van mensen als uitgangspunt. Daarbij maken we gebruik van de Core Values Index. Van hieruit kijken we hoe we disfunctioneel gedrag kunnen doorbreken of omzetten om verbetering te realiseren. Dit doen we met creatieve werkvormen én humor.

Verbetervisie-Energie
Verbetervisie-Energie

Verbetervaardigheid

De verbetering is op gang. Nu nog zorgen dat we de goede kant op (blijven) bewegen. Dit doen we met verbetervaardigheid. Onze kennis van en ruime ervaring in veranderen binnen de publieke sector. Gemeenten hebben namelijk een eigen veranderdynamiek, met meer verbetertrajecten tegelijk. Trajecten die allemaal aandacht en voorrang vragen. En niet zelden staan ze ook nog eens haaks op elkaar. Minder budgethouders (grip op de knip) naast meer zelfsturing (eigenaarschap). Wij kennen en begrijpen deze dynamiek. Wij zien publieke organisaties als levende complexe systemen met beperkte voorspelbaarheid. Daardoor is verandering heel minimaal te plannen en niet precies te sturen. Dat hoeft ook niet. Zie het als het doorbreken van een damwand. Het water dat vrijkomt kun je niet sturen, wel beperkt leiden. Dat doen wij samen met de krachtige alliantie; de motor van de verbetering. Door blokkades en weerstanden weg te halen. Door motieven voor verandering aan te brengen. Door veel te luisteren én te praten. Door te kijken naar de drijfveren van mensen en kritiek serieus te nemen. En door naar haalbare oplossingen met draagvlak te zoeken. Zo verbeteren we succesvol!

Wij passen dit toe in:

Organisatieontwikkeling
Verbeterbox
Trainingen

Wij passen dit toe in: