Een aantal van onze verbeteropdrachten

gemeente putten

Gemeente Putten
kwartier maken voor procesmanagement

De gemeente Putten wil procesmanagement gebruiken als instrument voor organisatieontwikkeling. Dat vraagt om een goed ingerichte basis. Wij hebben een kwartiermaker en een procesadviseur geleverd om hiermee aan de slag te gaan. Zij hebben medewerkers opgeleid tot procesadviseur. Samen hebben ze processen beter ontworpen. Ook is een tool ingericht om processen te beschrijven. En de kaders voor procesmanagement zijn helder vastgelegd in een document. De procesadviseurs van de gemeente kunnen er nu zelfstandig mee verder.

Gemeente OverBetuwe

Gemeente Overbetuwe
procesbegeleiding herinrichten sociaal domein

Gemeente Overbetuwe wilde haar sociaal domein opnieuw inrichten. Onze procesbegeleider is hier samen met de interne organisatieadviseur mee aan de slag gegaan. We hebben diverse sessies gehouden voor de hele organisatie. Eerst om de visie vast te stellen. Op basis daarvan zijn de bedrijfsprocessen beschreven. En daar is vervolgens de best passende organisatie-inrichting bij gezocht en doorgevoerd – met goedkeuring van de ondernemingsraad en de wethouders.

Bestuurs Academie

Bestuursacademie Nederland
effectief adviseren binnen de publieke sector

Voor de Bestuursacademie Nederland trainen wij overheidsprofessionals in vaardig adviseren. Dit doen we zowel in reguliere trainingen als op maat. Aan de hand van een persoonlijkheidstest bespreken we de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van de adviseur. We leren een goede stakeholderanalyse maken en bekijken verschillende stijlen van beïnvloeding. Ook oefenen we met creatieve technieken en aanpakken om tot een gedragen advies te komen. Deelnemers beoordelen onze trainingen met rapportcijfer 8 of hoger.

gemeente Oss

Gemeente Oss
teamcoaching procesadviseurs

Bij de gemeente Oss zijn vijf procesadviseurs verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van procesgericht werken. Wij trainden dit team tijdens een driedaags traject naar verdere professionalisering. Van het team én van de borging van hun werk binnen de organisatie. Concreet resultaat: een jaarplan; inzicht in patronen die samenwerking in de weg stonden; en instrumenten om die patronen te doorbreken.

regio Achterhoek

Regio Achterhoek
samen effectiever als programmaregisseur

Acht gemeenten, bedrijven en instellingen werken samen in de regio Achterhoek. De regio voert de regie op onderwerpen als werken & innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en circulaire economie & energietransitie. Vijf programmaregisseurs vormen hierin de spil. Wij trainden hen in het vergroten van hun effectiviteit.  Ze kregen inzicht in de eigen en elkaars drijfveren. Ook maakten ze kennis met instrumenten voor procesregie en het hanteren van programmamethodieken. Hiermee konden ze een volgende stap zetten als programmaregisseurs.

NCOI

NCOI
ontwikkelen Master Management, Cultuur en Verandering

Wij leveren een lid van de kerngroep master Management, Cultuur en Verandering van opleidingsinstituut NCOI. Deze kerngroep herziet de tweejarige masteropleiding. De kerngroep doet suggesties voor verbetering en voorstellen voor andere inrichting van modules. Daarnaast wordt het profiel, de opbouw en de literatuur aangepast. Hiermee is de master weer up to date, met de beste inzichten rond verandermanagement.

Haute Equipe

Haute Equipe
training vaardig adviseren voor 100 adviseurs

Adviesbureau Haute Equipe ondersteunt de publieke sector op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken, subsidies en sociaal domein. Wij dragen al jaren bij aan de ontwikkeling van hun medewerkers met trainingen op maat. Zo ontwierpen wij een leuke, uitdagende game waarmee zij hun adviesvaardigheden nóg verder kunnen verbeteren. Adviseurs moeten hierbij verschillende belanghebbenden adviseren in de fictieve gemeente Welven. Dit in twee teams die tegen elkaar strijden om de titel ‘adviesbazen’. Dankzij de aansluiting bij de dagelijkse praktijk helpt de game de deelnemers echt een stap verder.

training persoonlijk leiderschap

Voor een aantal senior-adviseurs van adviesbureau Haute Equipe verzorgden we een training persoonlijk leiderschap. In een meerdaags traject zijn wij samen met hen op zoek gegaan naar de beste versie van henzelf. Zaken die aan bod kwamen waren onder meer: hoe train je je hersenen om je doelen beter te bereiken? Welke basisovertuigingen heb je? En hoe voorkom je dat deze je ontwikkeling in de weg staan? Zo ontdekten de deelnemers waar hun persoonlijke groeipotentie zat. Vervolgens hebben ze dat vertaald naar gedrag.

VNG International

VNG International
organisatieadvies en training Vereniging van Gemeenten Somaliland

VNG International ondersteunt de Vereniging van Gemeenten in Somaliland. Met als doel: capaciteit ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen bij hun dienstverlening. Wij helpen bij het opbouwen van de vereniging. We zijn gestart met het opzetten van een organisatie- en managementstructuur voor het verenigingssecretariaat. Daarna hebben we een aantal medewerkers opgeleid tot trainer. Ook kregen ze een training persoonlijk leiderschap, om meer eigen initiatief te tonen. Ten slotte hebben we het bestuur van de vereniging bestaande uit 10 burgemeesters getraind om hun rol als bestuur beter te pakken.

CILC

CILC
masterclass verandermanagement nationale overheid Libanon

Het realiseren van verandertrajecten bij Libanese ministeries. Dat was de taak waar 40 ‘change agents’ voor stonden. Het ontbrak hen alleen aan gedegen kennis, een heldere veranderaanpak en praktische tips. Daarom schakelde internationaal projectenbureau CILC ons in. Samen met een HR-specialist en een lokale Libanese expert ontwikkelden wij een masterclass verandermanagement. We leerden hen in een leer/werktraject van 3 maanden hoe zij hun eigen casus in de praktijk succesvol kunnen realiseren.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?