Organisatieontwikkeling

Wij helpen jouw organisatie verbeteren

Organisatie-ontwikkeling

Wij helpen jouw organisatie verbeteren

Verbeter je publieke organisatie

Wij helpen publieke organisaties verbeteren. Dit doen we met advies over het opzetten van verandertrajecten. Voor het faciliteren en uitvoeren daarvan leveren we procesbegeleiders, kwartiermakers en teamcoaches. We doen dit in Nederland én in het buitenland. Want verbeteren houdt niet op bij de landsgrenzen.

Advisering

Hoe voer je een zaaksysteem in? Of een nieuw concept voor bedrijfsvoering of dienstverlening? En hoe leid je een fusie van teams in goede banen? Wij adviseren je graag om verbeteringen tot een succes te maken. We kijken eerst wat nodig is en komen met een aanpak op maat. We geloven in participatie en een bottom-up benadering, maar zien dit niet als de enige aanpak. Sterker nog: soms werkt het niet. Wij adviseren je in de juiste aanpak die past bij je traject én de organisatie.

“Sander heeft ons geholpen bij een toekomstbestendige inrichting voor ons team dienstverlening. Hij hield ons scherp door structuur te brengen in het traject. Met zijn humor en creativiteit wist hij het voor iedereen leuk te houden. Sander legt perfect de verbinding tussen visie en dagelijkse praktijk. Door zijn inzet ligt er een plan met draagvlak bij zowel medewerkers als management.”

referentie de Verbeter Partners - Esther van GoolEsther van Gool, teammanager Publiekszaken, gemeente Overbetuwe
De VerbeterPartners hebben uiteenlopende publieke organisaties begeleid bij complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het herinrichten van het sociaal domein of het ontwikkelen van een aanpak voor zaakgericht werken.

Procesbegeleiding

Hoe kom je bij complexe verbetertrajecten van idee naar resultaat? Hoe overbrug je verschillen in belangen, cultuur, doel of strategie? De kern van onze aanpak ligt in het gelijktijdig managen van haalbaarheid en draagvlak. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar de bedoeling achter het belang. Want juist daar vind je oplossingen om mensen te verbinden. Eerst verkennen we zoveel mogelijk oplossingen (divergeren). Vervolgens onderzoeken we de oplossingen die voldoende draagvlak en draagkracht hebben (convergeren). Met dit ‘wyberen’ komen we stap voor stap tot verbetering.

Kwartier maken

Wij hebben ruime ervaring als kwartiermaker vooral in het inrichten van lean- en procesmanagement binnen gemeenten. Hierbij leiden we medewerkers op tot procesadviseur, schaffen tools aan en richten deze in om processen te beschrijven. Of we stellen beleidsdocumenten voor procesbeheer op en trainen het management in het sturen op die processen. We doen dit altijd op zo’n manier dat de organisatie het daarna eenvoudig zelf kan oppakken en uitbouwen.

“Wij wilden processen verbeteren voor onze inwoners en onszelf. Een kwartiermaker en een procesadviseur van de VerbeterPartners hebben ons geholpen met de basis voor procesmanagement. Zij hebben zeven medewerkers opgeleid tot procesadviseur, een procestool ingericht en processen verbeterd. Dankzij hun deskundige en enthousiasmerende begeleiding konden we de procesverbetering daarna zelfstandig verder oppakken.”
referentie de Verbeter Partners - Ferdinant ContantFerdinand Contant, gemeentesecretaris/ directeur, gemeente Putten

“Wij wilden het secretariaat van de verenigingen van gemeenten in Somaliland verbeteren. Met een betere samenwerking en een heldere organisatiestructuur. De VerbeterPartners hebben ons hierbij uitstekend geholpen. Eerst hebben zij de medewerkers duidelijke prioriteiten laten stellen, inclusief verantwoordelijkheden. Daarna hebben ze een methode ingevoerd om de voortgang bij te houden; met wekelijkse stafvergaderingen, een vaste agenda en evaluatiemomenten. Het secretariaat functioneert nu een stuk beter én met veel meer plezier. Iedereen was zó enthousiast, dat we de VerbeterPartners ook hebben ingezet voor een train-de-trainer-programma en een workshop persoonlijk leiderschap.”

referentie de Verbeter Partners - Chris van HemertChris van Hemert, programmadirecteur Somalië/Somaliland, VNG International

Teamcoaching

Een succesvol, goed presterend team. Daar willen we allemaal bij horen! Hier blijken volgens onderzoek vijf elementen voor nodig te zijn: vertrouwen, productieve conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Ontbreken één of meer elementen, dan werkt het team niet. Afspraken zijn bijvoorbeeld niet helder en mensen spreken elkaar niet aan op het nakomen ervan. Ze praten we over elkaar maar weinig met elkaar. Vaak werken mensen in deze teams heel hard, maar niet als team. Wij helpen een team creëren om samen goed te presteren.

Meer inzicht krijgen?

CVI drijfveren test - Banker

Wil jij inzicht in

je eigen onveranderlijke drijfveren?

Doe de Core Values Index test

Inzicht in drijfveren is essentieel voor de ontwikkeling en verbetering van jezelf, je team of de organisatie. Wij maken hiervoor gebruik van de Core Values Index (CVI) binnen onze opdrachten en trainingen.

Nieuwsgierig naar CVI? Hier vind je meer informatie.

Wil jij inzicht in het verandervermogen van je team of organisatie?

Doe de Business Fitscan

Het verandervermogen is het vermogen van een organisatie om met verandering om te gaan. De lenigheid én de vaardigheid van medewerkers om zich aan te passen. Wij brengen dit in beeld met de Business Fitscan. Zo geven we je vooraf inzicht in de valkuilen en risico’s. Business Fitscan is vanuit de praktijk ontwikkeld, theoretisch getoetst, wetenschappelijk onderbouwd én werkt.

Kunnen we jouw organisatie helpen verbeteren?

Kunnen we jouw organisatie helpen verbeteren?