IMPROVE aanpak

Verbeteren is de goede kant op veranderen

IMPROVE aanpak

Verbeteren is de goede kant op veranderen

Verander de goede kant op met IMPROVE

Wij merken dat onze klanten bij verbetertrajecten op zoek zijn naar houvast, inzicht en uitkomst. Houvast in hoe het traject goed op te zetten en te volgen. Inzicht in wat er precies speelt én hoe hiermee om te gaan. En uitkomst door te weten welke interventies in te zetten om succesvol te zijn. Hiervoor hebben wij de IMPROVE verbeteraanpak ontwikkeld. IMPROVE helpt om verbetertrajecten in de publieke sector succesvoller te laten verlopen. Wij gebruiken IMPROVE bij organisatieontwikkeling en bieden hier trainingen in aan. Zo kun jij deze aanpak zelf ook toepassen binnen jouw verandertrajecten.

IMPROVE aanpak van de Verbeter Partners

IMPROVE biedt houvast, inzicht en uitkomt

De IMPROVE stappen bieden houvast en een heldere structuur voor verbetering. Ze zijn gebaseerd op het verandermodel van Prof. Léon de Caluwé en Dr. Hans Vermaak. Per stap zetten wij bewezen effectieve instrumenten in om het resultaat te behalen. Deze geselecteerd volgens drie criteria. Een instrument moet zich richten op de succesfactoren voor verbetering zoals geïdentificeerd door onderzoeksbureau RenM|Matrix. Daarnaast moet het toepasbaar zijn binnen de specifieke veranderdynamiek van de publieke sector. Ten slotte moet een instrument energie geven. Dat is namelijk wat een verbetering start en gaande houdt. Door deze instrumenten toe te passen ontstaat helder inzicht in wat speelt en nodig is. En bieden ze uitkomst hoe het verbeterdoel te behalen.

Verbetervisie-Krachtige motor

Verbetervaardigheid zorgt voor resultaat

Wij ervaren dat verbetertrajecten nog te vaak opgepakt zonder goed uitgedacht plan. Of zonder goede diagnose van wat speelt of wat de beste interventies zijn. Daarmee gaat het aan de voorkant al mis. De vaardigheid om te verbeteren ontbreekt simpelweg. Wij brengen deze in met onze kennis van en ruime ervaring in veranderen binnen de publieke sector. Wij weten dat gemeenten een eigen unieke veranderdynamiek hebben. Met meer verbetertrajecten tegelijk, die allemaal aandacht en voorrang vragen. En niet zelden staan ze ook nog eens haaks op elkaar. Minder budgethouders (grip op de knip) naast meer zelfsturing (eigenaarschap).

Wij kennen en begrijpen deze dynamiek. Wij zien publieke organisaties als levende complexe systemen met beperkte voorspelbaarheid. Daardoor is verandering heel minimaal te plannen en niet precies te sturen. Dat hoeft ook niet. Zie het als het doorbreken van een damwand. Het water dat vrijkomt kun je niet sturen, wel beperkt leiden. Dat doen wij samen met de Motor; de krachtige alliantie voor verbetering. Door weerstanden weg te halen. Door motieven voor verandering aan te brengen. Door veel te luisteren én te praten. Door te kijken naar de drijfveren van mensen en het verandervermogen van de organisatie. En door naar haalbare oplossingen met draagvlak te zoeken.

Zo verbeteren we succesvol!

Verbetervisie-Energie

Energie zorgt voor actie

Verbetering lukt alleen als het energie geeft of er energie los komt. Wij doen dit door te bouwen op wat al is. Vanuit deze waarderende houding kijken we naar wat al aanwezig is om de verbetering te realiseren. Niet naar wat ontbreekt. Dat geeft energie! Verder nemen we de drijfveren van mensen als uitgangspunt. Daarbij maken we gebruik van de Core Values Index. Van hieruit kijken we hoe we disfunctioneel gedrag kunnen doorbreken of omzetten om verbetering te realiseren. Dit doen we met creatieve werkvormen én humor.

Wij passen IMPROVE toe in:

Wij passen IMPROVE toe in: